ஐயப்பன் பஜனை பாடல் வரிகள் புத்தகம் PDF Download

Hello, today we are going to share with you (ayyappan song lyrics book in Tamil) ஐயப்பன் பஜனை பாடல் வரிகள் புத்தகம் PDF Free Download in Tamil.

Ayyappa is a Hindu deity who is considered the god of growth, especially worshiped in the South Indian state of Kerala, Tamil Nadu. He is called the son of Lord Shiva and Mohini. Today we have brought a compilation of complete bhajans of Ayyappa Swamy for all the devotees, listening to these bhajans Ayyappa Swamy will give his boon to all the devotees.

வீரமணிதாசன் ஐயப்பன் பாடல் வரிகள்

அச்சங்கோவில் இருப்பிடமா பாடல் காணொளி
அதிகாலை சரணம் சொல்லி பாடல் காணொளி
காடென்ன மேடென்ன பாடல் காணொளி
கார்த்திகை பிறந்ததும் பாடல் காணொளி
எங்க கருப்பசாமி பாடல் காணொளி
நடந்தோடும் பாதையெல்லாமே பாடல் காணொளி
லம்போதரனே பாடல் காணொளி
இருமுடியை தூக்கிகிட்டு பாடல் காணொளி
சபரிக்காடு காட்டுக்கு பாடல் காணொளி
மலையாள தேசத்திலே பாடல் காணொளி
ஆளரவமில்லா பனிக்காட்டிலே பாடல் காணொளி
வாவரின் தோழனே பாடல் காணொளி
ஒத்தையடி பாதையிது பாடல் காணொளி
திருக்கோயில் தெரிகின்றது பாடல் காணொளி
பரசுராமர் பூமி பாடல் காணொளி
பம்பாவின் பாலன் பாடல் காணொளி
லா இலாஹா பாடல் காணொளி
கன்னிமூல கணபதிக்கு பாடல் காணொளி
கரிமலை மேலொரு பாடல் காணொளி
ஆணைப்புலி கூட்டமெல்லாம் பாடல் காணொளி

லோக வீரம் மஹா பூஜ்யம் பாடல் வரிகள்

1. லோக வீரம் மஹா பூஜ்யம் ஸர்வ ரக்ஷõகரம் விபும்
பார்வதி ஹ்ருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

2. விப்ர பூஜ்யம் விச்வ வந்த்யம் விஷ்ணு சம்போப்ரியம் ஸுதம்
ஷிப்ர ப்ரசாத நிரதம் சாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

3. மத்த மாதங்க கமனம் காருண்யாம் ருத பூரிதம்
ஸர்வ விக்ன ஹரம் தேவம் சாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

4. அஸ்மத் குலேஸ்வரம் தேவம் அஸ்மத் சத்ரு வினாஸனம்
அஸ்மத் இஷ்ட ப்ரதாதாரம் சாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

5. பாண்டியேச வம்ச திலகம் கேரள கேளி விக்ரஹம்
ஆர்த்தத் ராண பரம் தேவம் சாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்

See also  दशहरा की कथा | Vijayadashami Dussehra Katha PDF

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

6. த்ரியம்பக புராதீசம் கணாதீப சமன் விதம்
கஜாடுமஹம் வந்தே சாஸ்தாரம் ப்ரணமாம்யஹம்

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

7. சில வீர்ய ச¬முத் பூதம் ஸ்ரீநிவாச தானூர்த் பவம்
சிகியா ஹானுஜம் வந்தே சாஸ்தாரம் ப்ரணமாம் யஹம்

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

8. யஸ்த தன்வந்தரி மாதா பிதா தேவோ மஹேஸ்வரா
தம் சாஸ்தார மஹம் வந்தே மஹா ரோக நிவாரணம்

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

9. ஸ்ரீ பூத நாத சதா நந்தா சர்வ பூத தயாபரா
ரக்ஷ ரக்ஷ மாஹோ பாஹோ சாஸ்த்ரே துப்யம் நமோ நமஹ

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

10. ஆஸ்யாம கோமள விசாலுதனும் விசித்ரம்
வயோவஸான மருணோத்பவ தாம ஹஸ்தம்

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)

11. உத்தரங்கரத்தன மகுடம் குடிலாக்ர கேசம்
சாஸ்தாரம் இஷ்ட வரதம் சரணம் ப்ரபதமே

(சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா)…

Download PDF Now (K Veeramani Ayyappan Songs)

Download PDF (KJ Yesudas Ayyappan Songs)

Leave a Comment