கேதார கௌரி விரதம் கதை PDF | Kedara Gowri Vratham Story in Tamil

Download Free PDF of Kedara Gowri Vratham Full Story in Tamil

Size2 MB
Total Pages5
LanguageTamil
SourcePDFNOTES

You all can download Kedara Gowri Vratham story in Tamil for free from the given link below which is free for all users.

Hi, today we are going to share with you all கேதார கௌரி விரதம் கதை in Tamil கேதாரகௌரி விரதம் என்பது சிவபெருமானுக்குரிய விரதங்களுள் ஒன்றாகும். ஆண்டுதோறும் புரட்டாதி மாதம் சுக்ல பட்ச தசமியில் இவ்விரதம் அனுட்டிக்கப்படுகின்றது. இவ்விரத்தத்தினைப் பொதுவாக பெண்களே அனுட்டிப்பர். கன்னியர்கள் நல்ல கணவன் வேண்டியும் சுமங்கலிகள் தம் கணவருடன் இணைபிரியாது இருக்கவும் இவ்விரத்தத்தினை அனுட்டிப்பதுண்டு.

Download PDF Now

Leave a Comment